CESD-460 - 麻里梨夏2017年番号 淫語淫乱ドMで羞恥な

CESD-460 - 麻里梨夏2017年番号 淫語淫乱ドMで羞恥な

 【集解】弘景曰∶江东无狐,狐出北方及益州。月可一度,一鹿可用六七年。

古者刑人发,妇人以之被髻,故谓之发。《庄子》所谓鼹鼠饮河,不过满腹者。

答曰∶我新死鬼也。治风寒头痛,及眩晕风痹腹痛等症。

人亦食其掌,剥其皮。惟象牙杆中烟油可杀蛊毒。

 今观其方,比二至丸似可常服,并集于下。状似鼠而身长尾大,黄色带赤,其气极臊臭。

【正误】宗曰∶古语云∶蟾肪软玉,獭胆分杯。若阳盛气越,而多躁多火,及气虚气短而多汗者,皆不宜用。

Leave a Reply